KAPPA / LAMBDA LIGHT CHAINS, FREE, SERUM *Kappa Light Chains * Lambda Light chains * Kappa Lambda Ratio

KAPPA / LAMBDA LIGHT CHAINS, FREE, SERUM *Kappa Light Chains * Lambda Light chains * Kappa Lambda Ratio

Prescription: Not Required

1.00 ₦ 1.00 ₦ 1.0