FACTOR V LEIDEN MUTATION ANALYSIS *Factor V Leiden Mutation *Prothrombin Gene Mutation *MTHFR Gene Mutation

FACTOR V LEIDEN MUTATION ANALYSIS *Factor V Leiden Mutation *Prothrombin Gene Mutation *MTHFR Gene Mutation

Prescription: Not Required

1.00 ₦ 1.00 ₦ 1.0